Danmarks største sundhedshus

  • Wayfinding i 8 bygning – 5 etager
  • Oversigtskort / navigation
  • Piktogrammer i hele komplekset til bl.a. WC, trapper mm.
  • Diskretionsfolier til behandlerlokaler, kontorer mm.
  • Markeringer af bygninger, etager mm.
  • Pyloner og facadeskilte
  • Udvikling og sparring
  • Grafisk arbejde og montage

Læs mere om vores arbejde med nogle af vores andre kunder: GEODIS, Nordisk Films Biografer og Madsby Legepark