Hos Amstrup Skilte sætter vi en ære i vores arbejde og at yde god service. Vi håndterer alle opgaver, små som store, med den største respekt.

Vores serviceydelser er omfattende og indgår på forskellige tidspunkter i processen – fra ide til montage – og efter kundens ønsker og behov.

I idéfasen deltager vi aktivt med sparring og nye ideer. Vi vil gerne være sikre på, at du får det helt rigtige produkt. I udviklingsfasen er der, alt afhængig af opgavens omfang, rig mulighed for hjælp og sparring fra os. Og i den sidste del af processen, montering af leverancen, deltager vi også aktivt. Ved større leverancer og store facadeskilte er vedligeholdelse typisk også en del af aftalen.

I løbet af en proces tilbyder vi ydelser indenfor grafisk design, lager og logistik, myndighedsgodkendelse, projektstyring og produktudvikling. Grafisk design kan være sparring og udvikling af trykklare filer. Lager og logisk handler om opbevaring og håndtering af lagerbeholdningen, som vi løbende kan plukke og levere til butikkerne efter behov. Projektstyring og produktudvikling er en fast ydelse ved større opgaver f.eks. ved skilteleverancer til kæder og store butikker.

Vi tilbyder komplet registrering af dine butikker og afdelinger, som giver dig et overblik over skilte og andre produkter – herunder formater, farver og designs – leveret til din virksomhed.

Efter en leverance tilbyder vi at lave en serviceaftale. Det kan være en aftale om efterfølgende vedligeholdelse herunder rengøring og vedligeholdelse af skilte og bannere. For større butikker og kædekoncepter kan vi tilbyde at overtage koordinering og kommunikation med butikkerne omkring de leverede skilte. Det kan f.eks. være hjælp og sparring til udskiftning af plakater, skilte og digitale budskaber.

Digitale skilte kræver særlig opmærksomhed. Her tilbyder vi abonnementsaftaler med vedligeholdelse af både skærme, det grafiske udtryk og selve hardwaren.

Du kan læse mere om vores mange forskellige serviceydelser under Service. Læs også mere om butikker, specialopgaver og kædekoncepter.

Find meget mere inspiration her